דגשים משפטיים להסכמים בפוריקטי מערכות מידע ו-ERP בפרט

אירוע מערכות ERP, חמישי, 2 במרץ 2017, 12:25

הרצאות נוספות באירוע מערכות ERP

Open Accessibilty Menu